Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wrocławska Szkoła Pływania ACTIV Adam Płatek z siedzibą telefon:664 763 910 email: activwroclaw@gmail.com
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez Szkołę Pływania ACTIV zajęć nauki pływania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania kursów.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy

  activwroclaw@gmail.com

 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,

  że uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach będzie niemożliwe.

 7. W przypadku zapisów telefonicznych na nasze zajęcia, prosimy w momencie zapisu o podanie  imienia i nazwiska dziecka oraz pozostawienie numeru telefonu do kontaktu w celach sprzedaży usługi, obsługi i reklamy naszych zajęć. Numery telefonów oraz dane imienne nie są nigdy nikomu przekazywane, ani nie są wykorzystywane w celach innych niż prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania.
 8. W przypadku chęci otrzymania przez Państwa faktury za wykonaną usługę, będziemy prosili o podanie adresu do wystawienia faktury oraz dodatkowo numeru NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców, jak również państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
Kontakt
Pływanie:
tel.: 664 763 910
Fizjoterapia:
tel.: 509 233 849
E-mail:
activwroclaw@gmail.com
Adam Płatek
mgr Adam Płatek
TRENER TI, MGR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Pasjonat sportów wodnych, trener. Brązowy medlista MŚ w pływaniu szybkim w płetwach. Lubi pracę z ludźmi, a nauczanie pływania daje mu ogromną satysfakcję i spełnienie.

WIĘCEJ
Katarzyna Małachowska-Płatek
Katarzyna Machałowska-Płatek
FIZJOTERAPEUTA

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku wychowanie fizyczne ( specjalizacja promocja zdrowia ) oraz fizjoterapii ( prawo wykonywania zawodu nr 8920, ze szczególnym zainteresowaniem w dziedzinie wczesnej interwencji i rozwoju psychoruchowego małego dziecka oraz korekcji wad postawy) .Terapeuta integracji sensorycznej I i IIstopnia , terapeuta ręki I i II stopnia ; instruktor pływania (AWF Wrocław)

WIĘCEJ